Izvještaj s 8. i 9. ročišta i najava presude

stop represiji!Izvještaj s 8. (15.7.) i najava za 9. ročište (12.10.) u kaznenom postupku za anarhiste u Rijeci

Unatoč najavljenoj i očekivanoj presudi za 8. ročište održano 15.7., sutkinja je odlučila produžiti suđenje i najaviti ponovno ispitivanje dvoje svjedoka; policijskog službenika (koji je zadobio prema optužnici teške fizičke ozljede i nad kojim je izvedena prisila od strane Eugena) i sudsko-medicinsku vještakinju koja je utvrdila teške fizičke ozljede kod navedenog policijskog službenika. Podsjetimo se, sudsko-medicinski vještak je na 6. ročištu (18.5.) izjavio kako je dinamika ozljede kod policijskog službenika mogla biti i drugačija nego što to opisuje optužnica i stavlja na teret 8 mjeseci zatvora za Eugena, te kako se je policajac mogao i sam ozlijediti.

I ovoga puta bili smo počašćeni dolaskom javnosti iz Varaždina i Rijeke, unatoč vrlo kratkom ročištu koje je u biti poslužilo samo kako bi nas se obavijestilo o datumu i prirodi sljedećeg, koje je zakazano za 12.10. u 9h. Produživanje suđenja nam dodatno stvara troškove, stoga obaviještavamo kako počinjemo s organiziranjem benefit događaja u regiji kako bi pokrili troškove suđenja i apeliramo na one koji mogu udomaćiti slične događaje da nas kontaktiraju.


Izvještaj s 9. ročišta (12.10.) i najava presude (20.10.) u kaznenom postupku za anarhiste u Rijeci

Na 9. ročištu policajac koji je “zadobio teške fizičke ozljede i nad kojim je izvršena prisila” od strane Eugena ponovio je svoj iskaz, isto je učinila i sudsko-medicinska vještakinja koja je ovaj put svjedočila više u korist policajca.

Presuda je zakazana za 20.10 u 15h.

Ne očekujemo ništa od države, oslanjamo se isključivo na vlastite snage. Vaša represija je pokazatelj našeg kvalitetnog anti-sistemskog rada.


Report from the 8th, and the announcement for the 9th hearing – in the criminal proceeding against anarchists in Rijeka (Croatia)

Although the verdict has been announced for the last hearing (held on 15th of July 2016), the judge has decided to prolong the trial and announce a second hearing for two witnesses: the policeman who has, according to the prosecution, been injured by Eugen, and the official medicinal court expert who has determined the seriousness and dynamics of the injury. Let us be reminded – the medicinal expert already claimed (on the hearing held on 18th of May) that the circumstances of the injury might have been different then those dicribed in the accusations by the prosecution, and that the policeman may have been responsible for his own injury.

This time we were honoured by numerous public observers from Varaždin and Rijeka, despite the very short hearing. We were informed of the next hearing, which will take place on 12th of October, at 9am. This prolonging of the trial is making extra costs, therefore we are informing the public that we will begin with the organization of benefit events in the region to cover our expenses, and we are using this opportunity to appeal to those who are willing to host such events to contact us.


Report from the 9th hearing, and the announcement of the verdict – in the criminal proceeding against anarchists in Rijeka (Croatia)

On this hearing, the policeman who „has been injured and on whom force has been done by Eugen“, has restated his claims, as did the medicinal expert – who had changed her claims a bit, this time more in the favour of the policeman.

The verdict has been set for 20th of October 2106, at 3pm.

We do not expect anything from the state, we rely solely on our own strength. Your repression is a recognition of the quality of our anti-system work.


pprrblog