Borbeni sindikalizam


Smatramo kako sindikalizam koji nas okružuje leži na pasivnim, korumpiranim i neefikasnim osnovama. Ono što predlažemo su neformalne mreže radnika koje će svoj aktivizam bazirati na direktnoj akciji (djelovanju bez posrednika) i uzajamnoj pomoći (međusobnoj podršći), te tako utkati put u stvaranje borbenog sindikalizma i sindikata kojima rukovode sami radnici na ravnopravnim međusobnim osnovama, bez postojanja birokrata i predstavnika koji se debljaju zahvaljujući sindikalnim članarinama.


MATERIJALI

ZAKONI I VAŽNI DOKUMENTI

KORISNI LINKOVI


Ohrabrujemo svako preuzimanje i distribuciju materijala!