Festival autonomne kulture u Puli! (ANARH2019)

Federacija za anarhističko organiziranje (Slovenija & Hrvatska, FAO) svake godine u drugom gradu organizira mali festival anarhizma (ANARH), kako bi lokalnu populaciju zainteresirali za liberterstvo, ali i kako bi se suradnici i suborci mogli vidjeti i podružiti.

Ove godine se Anarh2019 održao u Puli, koji je donio druženja, diskusije, izložbu, filmiće, distribucije, after party i izlet u prirodu sljedeći dan kao sadržaj, fokusirajući se na oživljavanje istarskog anarhizma koji je na poluotoku prisutan od 1870-ih. Program i detalji nalaze se u nastavku.

Fotografije: Anarh2019


 

 

Subota 25.5.2019.

18h Uvodna riječ #anarh2019
18:30h Ima li alternative plašljivim sindikatima? (sindikalisti i anarhisti)
20h Inicijativa Protiv političke represije u Rijeci (PPRR)
21:30 Mreže uzajamne pomoći (primjeri iz prakse)
22:30-02h After party #KarloBar (samo za najhrabrije)

Nedjelja 26.5.2019.

12h Uvodna riječ (Dnevni boravak/KarloBar) #obranijavnadobra
12:30h Izlet u prirodu (Muzil)
13h Antimilitarizam, borba protiv rata i vojne industrije (APL-FAO)

p.s. za vrijeme trajanja festivala, ali i nakon njega izložba i distribucija na temu “Istarski anarhisti” dostupna je javnosti u KarloBaru (Karlo Rojc, prizemlje desno)

p.p.s. festival je samofinanciran uz infrastrukturnu potporu Dnevnog boravka i KarloBar-a (Karlo Rojc)


i ROBOVI SU IMALI USTANKE #obrani #javna #dobra

Festival smo iskoristili i za oživljavanje naše kampanje “Obrani javna dobra” započete 2013. u Rijeci, koristeći izborni dan (EU izbori) za odlazak na piknik na Muzil (bivšu vojnu zonu, danas podložnu devastaciji i sasvim izglednoj privatizaciji) te fokusirajući se na privatizaciju odnosno slobodan pristup obali i plažama, kao javnom dobru trenutnom na udaru uz pitku vodu i šume. Kampanja je to zbog koje se protiv dvoje naših aktivista vodi kazneni postupak (2014-2019), nakon brutalnog napada policije u Rijeci 2013., zbog kojeg je pokrenuta i internacionalna Inicijativa Protiv političke represije u Rijeci (video). Borbeno naprijed!