Tag Archives: masari

Uskraćujemo svoj glas

Pošto ne želimo upumpavati svježu krv u sustav koji održava nejednakosti u ime elitne manjine tajkuna, političara, bankara i ostalih pripadnika vladajuće klase, mi kao anarhisti uskraćujemo svoj glas. Smatramo da parlamentarizam vjerno odražava sve što ne valja s ovim sustavom, krećući od toga da se u takvom uređenju donose odluke od strane manjine za […]

Bakunjinovo anarhističko naslijeđe

Donosimo vam drugo izdanje iz biblioteke „Naši riječki radovi“ i to pamflet o čovjeku koji je prvi usustavio anarhizam kao socijalnu doktrinu, kako bi se mogla započeti širiti među radnicima i ostalim obespravljenim ljudima diljem planete – s ciljem popravljanja njihovog trenutačnog položaja sve do potpunog uništenja svih oblika nametnutih autoriteta i uspostavljanja slobodnog društva. […]

Društvo otpora (3. broj glasila MASARi)

Stigao je novi broj glasila Mreže anarhista Rijeka (MASA Rijeka), koji do sada bezimen od ovog 3. broja nosi naziv Društvo otpora. Zašto takvo ime? Jer smatramo kako je jedina garancija zaštite naših socijalnih prava i njihovih proširenja – pružanje otpora na svim razinama u društvu (u našim zajednicama, kvartovima, na radnim mjestima, u obrazovnim […]

Predstavljanje knjige “ANARHIZAM: onkraj postojećeg” u Rijeci

Novi, tematski broj slovenskog Časopisa za kritiku znanosti, pod naslovom Anarhizam: onkraj postojećeg nastao je u suradnji s aktivistima FAO (Federacija za anarhistično organizovanje). Za tu priliku, organizirano je više predstavljanja ovog izdanja po Sloveniji i Hrvatskoj, pa tako i u Rijeci imamo priliku razgovarati sa autorima o ulozi koju anarhizam ima u socijalnim gibanjima […]

Predstavljanje knjige “ANARHIZAM: onkraj postojećeg” u Varaždinu

Novi, tematski broj slovenskog Časopisa za kritiku znanosti, pod naslovom Anarhizam: onkraj postojećeg nastao je u suradnji sa aktivistima FAO (Federacija za anarhistično organizovanje). Za tu priliku, organizirano je više predstavljanja ovog izdanja po Sloveniji i Hrvatskoj, pa tako i u Varaždinu imamo priliku razgovarati sa autorima o ulozi koju anarhizam ima u socijalnim gibanjima […]