Predstavljanje knjige “ANARHIZAM: onkraj postojećeg” u Varaždinu

anarh_net_vz

Novi, tematski broj slovenskog Časopisa za kritiku znanosti, pod naslovom Anarhizam: onkraj postojećeg nastao je u suradnji sa aktivistima FAO (Federacija za anarhistično organizovanje). Za tu priliku, organizirano je više predstavljanja ovog izdanja po Sloveniji i Hrvatskoj, pa tako i u Varaždinu imamo priliku razgovarati sa autorima o ulozi koju anarhizam ima u socijalnim gibanjima današnjice. Uz to, biti će predstavljen i anarhistički projekt Promijeniti sve!

Anarhistkinje i anarhisti u posljednjih su petnaest godina sudionici svih ključnih antisistemskih protesta i neautoritarnog organiziranja odozdo – kako u Sloveniji, tako i u ostatku svijeta. Oruđa koja se koriste u socijalnoj borbi protiv dominacije i kapitala (poput metode direktne akcije, ili neposredne demokracije) rezoniraju s anarhističkim idejama. Promišljanje anarhizma stoga se sve češće postavlja kao nužan preduvjet za razumijevanje kartografije suvremenih društvenih konflikata i borbi za emancipaciju. Tematski broj je tako posvećen praksi i misli anarhizma, sa svim njihovim kontradiktornostima i prelomnicama.

Kao crvena nit, kroz tekstove se provlači prije svega pitanje koje si pokret postavlja već niz godina: kako da se anarhisti organiziraju na neautoritaran i neotuđen način, koji bi omogućio razmjenu znanja i iskustva, istovremeno omogućujući i učinkovito uključivanje i utjecanje na ključne suvremene socijalne borbe. Čini se da je za to nužno ne samo otvarati politički prostor, u kojem bi se anarhističke ideje i metode lako širile među ljudima, već i otkrivati nove metode borbe te reflektirati sadašnjost i prošlost. U tom duhu, autorice i autori u najavljenom broju, između ostalog, prvi put na jednom mjestu zapisuju povijest anarhističke misli slovenskog govornog područja od 19. stoljeća do danas.

Tekstovi su ujedno opis, analiza i samokritika ne samo društva, već i samog anarhističkog pokreta. U tom smislu, broj valja razumjeti kao poziv na kolektivnu diskusiju o mogućnostima prevazilaženja postojećeg stanja i promišljanja o mogućim alternativama sveopćem društvenom pustošenju.

Ako želite organizirati predstavljanje knjige i diskusiju u vašem kraju, ili naručiti primjerak, kontaktirajte na:

E-mail: info [at] a-federacija.org