Category Archives: Balkan

Predstavljanje knjige “ANARHIZAM: onkraj postojećeg” u Varaždinu

Novi, tematski broj slovenskog Časopisa za kritiku znanosti, pod naslovom Anarhizam: onkraj postojećeg nastao je u suradnji sa aktivistima FAO (Federacija za anarhistično organizovanje). Za tu priliku, organizirano je više predstavljanja ovog izdanja po Sloveniji i Hrvatskoj, pa tako i u Varaždinu imamo priliku razgovarati sa autorima o ulozi koju anarhizam ima u socijalnim gibanjima […]

Priključenje MASARi u Federaciju za anarhističko organiziranje

Od 20. do 22. lipnja 2014. održan je u Sloveniji VI. Kongres Federacije za anarhistično organiziranje (FAO, Slovenija). Za nas je ovaj kongres bitan jer simbolizira formalno primanje naše riječke grupe u anarhistički savez FAO – koji je ujedno činom našeg priključenja, kao prve ne-slovenske grupe, prestao biti samo „slovenski savez“ te nadišao međudržavne granice. […]

Zajednička izjava s Balkanskog sastanka o nacionalizmu (Ljubljana, 26.5.2013.)

Balkanski anarhistički sajam knjiga je izraz i primjer internacionalne solidarnosti, na kojem su se okupili drugarice i drugovi iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Grčke, Bugarske, Bjelorusije, Češke, Austrije, Njemačke, Italije, Francuske,  Španjolske, Engleske, Švedske i Mađarske. Svako okupljanje anarhista je ujedno i prilika da ujedinimo naše snage u borbi protiv kapitalizma i Države, a samim […]