Zajednička izjava s Balkanskog sastanka o nacionalizmu (Ljubljana, 26.5.2013.)

BASK Ljubljana

Balkanski anarhistički sajam knjiga je izraz i primjer internacionalne solidarnosti, na kojem su se okupili drugarice i drugovi iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Grčke, Bugarske, Bjelorusije, Češke, Austrije, Njemačke, Italije, FrancuskeŠpanjolske, Engleske, Švedske i Mađarske.

Svako okupljanje anarhista je ujedno i prilika da ujedinimo naše snage u borbi protiv kapitalizma i Države, a samim time i protiv nacionalizma – oružja kojeg vladajuća klasa koristi da nas ostale razjedini.

Balkanske zemlje imaju dugu povijest etničkih i vjerskih sukoba, zbog čega radnička klasa na Balkanu i šire treba usmjeriti svoje snage prema socijalnom konfliktu, time stavljajući naglasak na realne probleme, poput rezanja socijalnih prava (radi „stezanja remena“), rastuće nezaposlenosti i sve većeg siromaštva za većinu stanovništva.

U trenucima kriza kao što je ova, vladajuće strukture ponovno se okreću nacionalizmu kako bi razjedinili narod, time mu umanjujući moć. K tome, balkanske zemlje se polako priključuju Europskom šovinizmu, preuzimajući njihov represivan stav naspram imigranata. Zato, kao anarhisti, moramo vratiti fokus na borbu protiv svih oblika nacionalizma, jer dok postoji Država, biti će i nacionalizma.

Nacionalnoj mržnji možemo se suprotstaviti jedino međusobnom solidarnošću svih ugroženih slojeva društva, bez obzira na nacionalne granice i potaknuti socijalnu borbu na cijeloj planeti.

 

NE RATU MEĐU NARODIMA, NE MIRU MEĐU KLASAMA!

 

 Sudionici Balkanskog sastanka o nacionalizmu,

Balkanski anarhistički sajam knjiga,

Ljubljana, svibanj 2013.

——————————————————————————–

Joint Statement of the Balkan Meeting on Nationalism

(Balkan Anarchist Bookfair, Ljubljana, May, 2013)

The Balkan Anarchist Bookfair is an expression and an example of international solidarity, uniting comrades from Slovenia, Croatia, Serbia, Macedonia, Greece, Bulgaria, Belarus, Czech Republic, Austria, Germany, Italy, France, Spain, England, Sweden and Hungary.

Each anarchist gathering is an opportunity to unite our forces in the struggle against capitalism and the State, thus against nationalism – a weapon which the ruling class is using to divide rest of us.

The Balkan countries have a long history of ethnic and religious conflicts, which is why the working class must mobilize their forces in a social conflict instead, for the purpose of focusing on real problems, such as; cutting social rights (due to austerity measures), rising unemployment and increasing poverty for the majority of people.

In times of such a crisis, the ruling structures once again turn towards nationalism to divide the people and strengthen their own power.

In addition, the Balkan countries are slowly joining Europe’s chauvinism, taking over the repressive attitude towards immigrants. That is why, as anarchists, we must regain focus on the struggle against all forms of nationalism, for as long as there is the State, nationalism will always follow.

We can oppose nationalistic hatred only by solidarity between all oppressed groups of society, regardless of national borders. We must all rise in a social struggle everywhere in the world.

 

 NO WAR BETWEEN PEOPLES, NO PEACE BETWEEN CLASSES!

 

 Participants in the Balkan meeting on nationalism,

Balkan Anarchist Bookfair

Ljubljana, May, 2013

——————————————————————————–

bab_akcija3